Milieu onderzoeken

Green Future kan u ook helpen met verschillende milieuonderzoeken voor planologische procedures. Dit doen wij zelf of in samenwerking met een partner. Naast het feit dat milieuonderzoeken soms wettelijk verplicht zijn, raden wij ze ook aan. Soms kunt u namelijk veel vervuiling veroorzaken met een project, wat kan zorgen voor grote problemen.

Onderzoek luchtkwaliteit

Overal in Nederland gelden luchtkwaliteitseisen die zijn opgenomen in de Wet milieubeheer. Bij het aanvragen van bestemmingsplanprocedures of omgevingsvergunningen moet deze luchtkwaliteit getest worden. Deze toetsing is van groot belang voor de veiligheid en voor het milieu. Zeker als het gaat om gevoelige bestemmingen, zoals scholen, bejaardenhuizen of gebouwen bij drukke wegen. Wij van Green Future kunnen u hierover adviseren en uw vragen over luchtkwaliteit beantwoorden.

Onderzoek stikstofdepositie

U kunt bij ons ook terecht voor advies bij onderzoek naar de hoeveelheid stikstofhoudende verbindingen op een bepaald punt. Onderzoek naar stikstofdepositie is belangrijk omdat deze bepaalde ontwikkelingen kunnen vertragen, omdat niet aan de eisen uit de Wet natuurbescherming kan worden voldaan. Dit geldt onder andere voor ruimtelijke plannen, maar ook voor veranderingen in bedrijfsactiviteiten. Wij van Green Future zijn gespecialiseerd in milieu onderzoeken en luchtkwaliteit, waardoor wij u betrouwbaar kunnen adviseren.

Bij ons krijgt u meer dan alleen een onderzoeksrapport. Wij bieden u een oplossing voor de stikstofdepositie, als deze uw plannen belemmert. Daarom geven wij u ook oplossingsmaatregelen, zodat geen mogelijkheid onbenut gelaten wordt.

Voor meer informatie of voor onze andere milieu onderzoeken kunt u contact met ons opnemen. De ervaren medewerkers van Green Future helpen u dan verder.