Bodemonderzoeken

Bent u van plan een nieuw bouwproject te starten? Dan raden wij u aan om eerst uitgebreid bodemonderzoek te laten uitvoeren. Green Future helpt u hierbij graag. Wij beschikken over zeer veel deskundige kennis wat betreft milieukundige bodemonderzoeken. Wij zijn dan ook in te schakelen voor advies op dit gebied. Wij kunnen u bijvoorbeeld adviseren over de noodzaak van een vervolgonderzoek of bodemsanering en de juiste aanpak van deze zaken.

Een bodemonderzoek begint meestal met een verkennend onderzoek. Zo wordt de algemene kwaliteit van de grond bepaald. Als in dit verkennende onderzoek verontreiniging is ontdekt, wordt een nader onderzoek uitgevoerd waarbij de verontreiniging in beeld wordt gebracht.

Bodemonderzoek

Wanneer is bodemonderzoek nodig?

In de volgende gevallen raden wij u aan bodemonderzoek te laten uitvoeren:

Bij koop, verkoop, huur of verhuur van een ontroerend goed

Bij bestemmingsplanwijzigingen

Bij een voorschrift van bevoegd gezag

Bij eerder geconstateerde verontreiniging

In het kader van de wet bodembescherming

Asbest bodemonderzoek

Een onderzoek naar asbest in de bodem kan goed worden gecombineerd met een regulier bodemonderzoek. Een asbestonderzoek bestaat naast de vaste delen van een bodemonderzoek uit het verzamelen van asbestverdachte onderdelen en materialen. Tijdens een asbestonderzoek wordt materiaal visueel geïnspecteerd. Een betrouwbare visuele inspectie is belangrijk voor het geven van een duidelijk en betrouwbaar advies.

Voor meer informatie en advies over de verschillende soorten bodemonderzoeken, kunt u contact opnemen met Green Future. Onze ervaren medewerkers helpen u verder.