Asbest inventarisaties

Green Future draagt onder andere zorg voor asbest inventarisaties. Bij een asbest inventarisatie worden alle asbesthoudende materialen en toepassingen in een gebouw (of een gedeelte hiervan) in kaart gebracht. Van tevoren wordt er een onderzoek uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan het bestuderen van bouwtekeningen en oudere rapportages. Ook worden soms vragen gesteld aan gebruikers of beheerders van het desbetreffende pand.

Vervolgens wordt het asbest opgespoord door een deskundig inventariseerder asbest (DIA) en daarna geanalyseerd door een onafhankelijk laboratorium. Deze bevindingen worden verwerkt in een rapportage. Hierin staat onder andere het risico voor het asbestverwijderingsbedrijf. Zo kunnen wij dan weer de veiligheidsvoorschriften bepalen.

Asbestsanering [pb-city]

Waarom asbest inventarisatie?

Als u van plan bent een pand te slopen of te renoveren, bestaat de wettelijke verplichting om een volledige asbestinventarisatie uit te laten voeren. Tijdens deze eerste inventarisatie wordt geen destructief onderzoek uitgevoerd. In de rapportage zullen alle visueel waarneembare asbesthoudende materialen worden opgenomen. Zo heeft u een beeld van het aanwezige asbest.

Er kunnen echter ook asbesthoudende toepassingen of materialen aanwezig zijn die alleen met behulp van zwaar destructief onderzoek kunnen worden waargenomen. In dit geval dienen deze door middel van een aanvullende inventarisatie te worden onderzocht. In overleg kan dit ook al gebeuren bij de eerste inventarisatie.

Is asbest inventarisatie wettelijk verplicht?

Volgens de huidige Nederlandse wetgeving moet er voorafgaand aan sloop- of renovatiewerkzaamheden in gebouwen van voor 1994 een volledige asbestinventarisatie plaatsvinden. Deze mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bureaus. Green Future kan u hierover adviseren.

Naast een verplichting, is een asbest inventarisatie ook aan te raden vanwege bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s, juridische en financiële redenen. Neem voor meer informatie contact op met Green Future.